Joel M. Moskowitz dla Scientific American, 17 pa藕dziernika 2019

Przemys艂 telekomunikacyjny wraz ze swoimi ekspertami oskar偶y艂 wielu naukowc贸w, kt贸rzy zbadali efekty promieniowania telefon贸w kom贸rkowych, o “sianie strachu” w zwi膮zku z nadej艣ciem technologii bezprzewodowej 5G. Poniewa偶 jednak nasze badania s膮 finansowane z pieni臋dzy publicznych, wierzymy, 偶e naszym etycznym obowi膮zkiem jest informowanie obywateli o tym co m贸wi zrecenzowana, naukowa literatura, na temat zagro偶e艅 dla zdrowia zwi膮zanych z bezprzewodow膮 radiacj膮.

Nowa technologia, stare normy

Przewodnicz膮cy Federalnej Komisji Komunikacji (FCC) og艂osi艂 niedawno w notatce prasowej, 偶e komisja zamierza wkr贸tce potwierdzi膰 limity ekspozycji na promieniowanie cz臋stotliwo艣ci radiowych (RFR), kt贸re FCC przyj臋艂o wraz z ko艅cem lat 90-ych. Limity te zosta艂y ustalone na podstawie zmian behawioralnych u szczur贸w wystawionych na promieniowanie mikrofalowe i zosta艂y przyj臋te w celu ochrony ludzi przed kr贸tkoterminowym ryzykiem ekspozycji na RFR.

Jednak, odk膮d FCC przyj臋艂a te limity oparte w du偶ej mierze na badaniach z lat 80-ych, ponad 500 zrecenzowanych bada艅 wykaza艂o szkodliwe biologiczne lub zdrowotne skutki ekspozycji na RFR o intensywno艣ci zbyt niskiej aby spowodowa膰 znacz膮ce podgrzewanie (materii przyp.autora).

Przytaczaj膮c t臋 obszern膮 baz臋 bada艅, ponad 240 naukowc贸w, kt贸rzy opublikowali zrecenzowane prace naukowe na temat wp艂ywu niejonizuj膮cych p贸l elektromagnetycznych (EMF) na zdrowie, podpisa艂o Mi臋dzynarodowy Apel EMF Naukowc贸w, kt贸ry wzywa to obni偶enia limit贸w ekspozycji. [W tym samym czasie Polski rz膮d pod os艂on膮 nocy usi艂owa艂 podnie艣膰 limity i przepcha膰 w ramach Tarczy Antykryzysowej zapis o zwolnieniu firm telekomunikacyjnych z przedstawiania opinii 艣rodowiskowej do stawianych maszt贸w 5G – przyp.autora]. Apel zawiera nast臋puj膮ce zapewnienie:

鈥淣ajnowsze liczne publikacje naukowe udowodni艂y, 偶e EMF wp艂ywaj膮 na 偶ywe organizmy, na poziomie du偶o poni偶ej mi臋dzynarodowych zalece艅. Do efekt贸w wliczaj膮 si臋 zwi臋kszone ryzyko raka, stres kom贸rkowy, zwi臋kszenie ilo艣ci szkodliwych wolnych rodnik贸w, uszkodzenia genetyczne, strukturalne i funkcyjne zmiany w systemie rozrodczym, deficyty nauki i zapami臋tywania, zaburzenia neurologiczne oraz negatywne oddzia艂ywanie na generalne poczucie dobrostanu u ludzi. Szkodliwo艣膰 wykracza daleko poza ludzk膮 ras臋, poniewa偶 wzrasta liczba dowod贸w na szkodliwy wp艂yw EMF na 艣wiat ro艣lin i zwierz膮t”.

CZYTAJ TAK呕E: 5G Superszybki Internet czy Superszybki Nowotw贸r?

Naukowcy, kt贸rzy podpisali apel stanowi膮 wi臋kszo艣膰 艣wiatowych ekspert贸w w obszarze efekt贸w promieniowania niejonizuj膮cego. 艁膮cznie opublikowali ponad 2000 bada艅 dotycz膮cych EMF, w profesjonalnych periodykach.

Limity ekspozycji FCC dla RFR reguluj膮 intensywno艣膰 ekspozycji, bior膮c pod uwag臋 cz臋stotliwo艣膰 fal no艣nych, ale ignoruj膮 w艂a艣ciwo艣ci sygnalizacyjne RFR. Wraz z wzorcem i czasem trwania ekspozycji, niekt贸re w艂a艣ciwo艣ci sygna艂u (np. pulsuj膮ce, polaryzacyjne) zwi臋kszaj膮 biologiczne i zdrowotne skutki ekspozycji. Potrzebne s膮 nowe limity ekspozycji, kt贸re uwzgl臋dniaj膮 te zr贸偶nicowane skutki. Ponadto, limity te powinny by膰 oparte na efekcie biologicznym, a nie na zmianie zachowania szczur贸w laboratoryjnych.

W 2011 r. Mi臋dzynarodowa Agencja Bada艅 nad Rakiem 艢wiatowej Organizacji Zdrowia (IARC) sklasyfikowa艂a RFR jako “potencjalnie rakotw贸rczy dla cz艂owieka”. W zesz艂ym roku badanie przeprowadzone przez Narodowy Program Toksykologiczny USA (NTP), kt贸re kosztowa艂o 30 milion贸w dolar贸w, znalaz艂o “wyra藕ne dowody”, 偶e dwa lata ekspozycji na RFR w telefonie kom贸rkowym zwi臋kszy艂o raka u samc贸w szczur贸w i uszkodzi艂o DNA u szczur贸w i myszy obu p艂ci. Instytut Ramazzini we W艂oszech odtworzy艂 kluczowe ustalenie NTP przy u偶yciu innej cz臋stotliwo艣ci no艣nej i znacznie s艂abszej ekspozycji na promieniowanie telefonu kom贸rkowego przez ca艂e 偶ycie szczur贸w.

W oparciu o badania publikowane od 2011 r., w tym badania na ludziach i zwierz臋tach oraz dane mechanistyczne, IARC nada艂o ostatnio priorytet aby RFR zosta艂 poddany ponownemu przegl膮dowi w ci膮gu najbli偶szych pi臋ciu lat. Poniewa偶 wielu naukowc贸w zajmuj膮cych si臋 badaniami EMF uwa偶a, 偶e mamy obecnie wystarczaj膮ce dowody, by uzna膰 RFR za prawdopodobny lub znany czynnik rakotw贸rczy dla ludzi, IARC prawdopodobnie podniesie klas臋 potencja艂u rakotw贸rczego RFR w najbli偶szej przysz艂o艣ci.

Niemniej jednak, bez przeprowadzenia formalnej oceny ryzyka lub systematycznego przegl膮du bada艅 nad wp艂ywem RFR na zdrowie, FDA niedawno potwierdzi艂a warto艣ci graniczne ekspozycji FCC z 1996 r. w pi艣mie do FCC, stwierdzaj膮c, 偶e agencja “stwierdzi艂a, 偶e w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzenia zmian w obowi膮zuj膮cych normach” oraz 偶e “eksperymentalne ustalenia NTP nie powinny by膰 stosowane do korzystania z telefon贸w kom贸rkowych przez ludzi”. W pi艣mie stwierdzono, 偶e “dotychczas dost臋pne dowody naukowe nie potwierdzaj膮 negatywnych skutk贸w zdrowotnych u ludzi, wynikaj膮cych z nara偶enia na poziomie lub poni偶ej obecnych limit贸w”.

Najnowsza technologia kom贸rkowa, 5G, b臋dzie stosowa膰 po raz pierwszy fale milimetrowe, w dodatku do mikfrofal, kt贸re by艂y w u偶yciu przez starsze technologie kom贸rkowe, 2G do 4G. Bior膮c pod uwag臋 ograniczony zasi臋g, 5G b臋dzie wymaga膰 anten kom贸rkowych co 100 do 200 metr贸w, nara偶aj膮c wiele os贸b na promieniowanie fal milimetrowych. 5G wykorzystuje r贸wnie偶 nowe technologie (np. aktywne anteny zdolne do formowania wi膮zki; tablice fazowe; masywne wielokrotne wej艣cia i wyj艣cia, znane jako masywne MIMO), kt贸re stanowi膮 wyj膮tkowe wyzwanie dla pomiaru ekspozycji.

Fale milimetrowe s膮 w wi臋kszo艣ci przypadk贸w absorbowane w obr臋bie kilku milimetr贸w ludzkiej sk贸ry i w powierzchniowych warstwach rog贸wki. Kr贸tkotrwa艂a ekspozycja mo偶e mie膰 niekorzystny wp艂yw fizjologiczny na obwodowy uk艂ad nerwowy, uk艂ad odporno艣ciowy i uk艂ad sercowo-naczyniowy. Badania sugeruj膮, 偶e d艂ugotrwa艂e nara偶enie mo偶e stanowi膰 zagro偶enie dla zdrowia sk贸ry (np. czerniak), oczu (np. czerniak oka) i j膮der (np. sterylno艣膰).

Poniewa偶 5G jest now膮 technologi膮, nie prowadzi si臋 bada艅 nad skutkami zdrowotnymi, wi臋c “lecimy w ciemno”, cytuj膮c ameryka艅skiego senatora. Mamy jednak znaczne dowody na szkodliwe dzia艂anie 2G i 3G. Niewiele wiadomo o skutkach nara偶enia na 4G, 10-letni膮 technologi臋, poniewa偶 rz膮dy s膮 niedba艂e w finansowaniu tych bada艅. Tymczasem w rejestrach nowotwor贸w obserwujemy wzrost liczby pewnych typ贸w guz贸w g艂owy i szyi, kt贸re mog膮 by膰 przynajmniej cz臋艣ciowo zwi膮zane z rozprzestrzenianiem si臋 promieniowania telefon贸w kom贸rkowych. Wzrosty te s膮 zgodne z wynikami bada艅 nad kontrol膮 przypadk贸w ryzyka wyst膮pienia nowotwor贸w u u偶ytkownik贸w telefon贸w kom贸rkowych.

5G nie zast膮pi 4G; b臋dzie towarzyszy膰 4G w najbli偶szej przysz艂o艣ci i ewentualnie w d艂u偶szej perspektywie. Je艣li wyst膮pi膮 efekty synergiczne wynikaj膮ce z jednoczesnego nara偶enia na wiele rodzaj贸w RFR, nasze og贸lne ryzyko wyst膮pienia szk贸d spowodowanych RFR mo偶e znacznie wzrosn膮膰. Rak nie jest jedynym zagro偶eniem, poniewa偶 istniej膮 znacz膮ce dowody na to, 偶e RFR powoduje zaburzenia neurologiczne i szkody w uk艂adzie rozrodczym, prawdopodobnie z powodu stresu oksydacyjnego.

Jako spo艂ecze艅stwo, czy powinni艣my inwestowa膰 setki miliard贸w dolar贸w, wdra偶aj膮c 5G, technologi臋 kom贸rkow膮, kt贸ra wymaga instalacji 800.000 lub wi臋cej nowych miejsc dla anten kom贸rkowych w USA w pobli偶u miejsca zamieszkania, pracy i zabawy?

Zamiast tego powinni艣my poprze膰 zalecenia 250 naukowc贸w i lekarzy medycyny, kt贸rzy podpisali Apel 5G, wzywaj膮cy do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na stosowanie 5G i domagaj膮cy si臋, aby nasz rz膮d finansowa艂 badania niezb臋dne do przyj臋cia biologicznych limit贸w ekspozycji, kt贸re chroni膮 nasze zdrowie i bezpiecze艅stwo.

O autorze

Profesor Joel M. Moskowitz

Joel M. Moskowitz, PhD, jest dyrektorem Center for Family and Community Health na wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Kalifornii. Od 2009 roku zajmuje si臋 t艂umaczeniem i rozpowszechnianiem bada艅 dotycz膮cych skutk贸w promieniowania bezprzewodowego na zdrowie. Wraz z innymi naukowcami opublikowa艂 wyniki badania, kt贸re dowiod艂o, 偶e w d艂u偶szej jednostce czasu u偶ytkownicy telefon贸w kom贸rkowych s膮 w grupie zwi臋kszonego ryzyka wystapienia raka m贸zgu. Jego strona internetowa Electromagnetic Radiation Safety mia艂a ponad 2 miliony ods艂on od 2013 roku. Jest doradc膮 International EMF Scientist Appeal oraz Physicians for Safe Technology.

Link do artyku艂u w oryginale

We Have No Reason to Believe 5G Is Safe [Scientific American]

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz sw贸j komentarz
Mam na imi臋...