Joel M. Moskowitz dla Scientific American, 17 października 2019

Przemysł telekomunikacyjny wraz ze swoimi ekspertami oskarżył wielu naukowców, którzy zbadali efekty promieniowania telefonów komórkowych, o „sianie strachu” w związku z nadejściem technologii bezprzewodowej 5G. Ponieważ jednak nasze badania są finansowane z pieniędzy publicznych, wierzymy, że naszym etycznym obowiązkiem jest informowanie obywateli o tym co mówi zrecenzowana, naukowa literatura, na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z bezprzewodową radiacją.

Nowa technologia, stare normy

Przewodniczący Federalnej Komisji Komunikacji (FCC) ogłosił niedawno w notatce prasowej, że komisja zamierza wkrótce potwierdzić limity ekspozycji na promieniowanie częstotliwości radiowych (RFR), które FCC przyjęło wraz z końcem lat 90-ych. Limity te zostały ustalone na podstawie zmian behawioralnych u szczurów wystawionych na promieniowanie mikrofalowe i zostały przyjęte w celu ochrony ludzi przed krótkoterminowym ryzykiem ekspozycji na RFR.

Jednak, odkąd FCC przyjęła te limity oparte w dużej mierze na badaniach z lat 80-ych, ponad 500 zrecenzowanych badań wykazało szkodliwe biologiczne lub zdrowotne skutki ekspozycji na RFR o intensywności zbyt niskiej aby spowodować znaczące podgrzewanie (materii przyp.autora).

Przytaczając tę obszerną bazę badań, ponad 240 naukowców, którzy opublikowali zrecenzowane prace naukowe na temat wpływu niejonizujących pól elektromagnetycznych (EMF) na zdrowie, podpisało Międzynarodowy Apel EMF Naukowców, który wzywa to obniżenia limitów ekspozycji. [W tym samym czasie Polski rząd pod osłoną nocy usiłował podnieść limity i przepchać w ramach Tarczy Antykryzysowej zapis o zwolnieniu firm telekomunikacyjnych z przedstawiania opinii środowiskowej do stawianych masztów 5G – przyp.autora]. Apel zawiera następujące zapewnienie:

“Najnowsze liczne publikacje naukowe udowodniły, że EMF wpływają na żywe organizmy, na poziomie dużo poniżej międzynarodowych zaleceń. Do efektów wliczają się zwiększone ryzyko raka, stres komórkowy, zwiększenie ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, strukturalne i funkcyjne zmiany w systemie rozrodczym, deficyty nauki i zapamiętywania, zaburzenia neurologiczne oraz negatywne oddziaływanie na generalne poczucie dobrostanu u ludzi. Szkodliwość wykracza daleko poza ludzką rasę, ponieważ wzrasta liczba dowodów na szkodliwy wpływ EMF na świat roślin i zwierząt”.

CZYTAJ TAKŻE: 5G Superszybki Internet czy Superszybki Nowotwór?

Naukowcy, którzy podpisali apel stanowią większość światowych ekspertów w obszarze efektów promieniowania niejonizującego. Łącznie opublikowali ponad 2000 badań dotyczących EMF, w profesjonalnych periodykach.

Limity ekspozycji FCC dla RFR regulują intensywność ekspozycji, biorąc pod uwagę częstotliwość fal nośnych, ale ignorują właściwości sygnalizacyjne RFR. Wraz z wzorcem i czasem trwania ekspozycji, niektóre właściwości sygnału (np. pulsujące, polaryzacyjne) zwiększają biologiczne i zdrowotne skutki ekspozycji. Potrzebne są nowe limity ekspozycji, które uwzględniają te zróżnicowane skutki. Ponadto, limity te powinny być oparte na efekcie biologicznym, a nie na zmianie zachowania szczurów laboratoryjnych.

W 2011 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia (IARC) sklasyfikowała RFR jako „potencjalnie rakotwórczy dla człowieka”. W zeszłym roku badanie przeprowadzone przez Narodowy Program Toksykologiczny USA (NTP), które kosztowało 30 milionów dolarów, znalazło „wyraźne dowody”, że dwa lata ekspozycji na RFR w telefonie komórkowym zwiększyło raka u samców szczurów i uszkodziło DNA u szczurów i myszy obu płci. Instytut Ramazzini we Włoszech odtworzył kluczowe ustalenie NTP przy użyciu innej częstotliwości nośnej i znacznie słabszej ekspozycji na promieniowanie telefonu komórkowego przez całe życie szczurów.

W oparciu o badania publikowane od 2011 r., w tym badania na ludziach i zwierzętach oraz dane mechanistyczne, IARC nadało ostatnio priorytet aby RFR został poddany ponownemu przeglądowi w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponieważ wielu naukowców zajmujących się badaniami EMF uważa, że mamy obecnie wystarczające dowody, by uznać RFR za prawdopodobny lub znany czynnik rakotwórczy dla ludzi, IARC prawdopodobnie podniesie klasę potencjału rakotwórczego RFR w najbliższej przyszłości.

Niemniej jednak, bez przeprowadzenia formalnej oceny ryzyka lub systematycznego przeglądu badań nad wpływem RFR na zdrowie, FDA niedawno potwierdziła wartości graniczne ekspozycji FCC z 1996 r. w piśmie do FCC, stwierdzając, że agencja „stwierdziła, że w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzenia zmian w obowiązujących normach” oraz że „eksperymentalne ustalenia NTP nie powinny być stosowane do korzystania z telefonów komórkowych przez ludzi”. W piśmie stwierdzono, że „dotychczas dostępne dowody naukowe nie potwierdzają negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi, wynikających z narażenia na poziomie lub poniżej obecnych limitów”.

Najnowsza technologia komórkowa, 5G, będzie stosować po raz pierwszy fale milimetrowe, w dodatku do mikfrofal, które były w użyciu przez starsze technologie komórkowe, 2G do 4G. Biorąc pod uwagę ograniczony zasięg, 5G będzie wymagać anten komórkowych co 100 do 200 metrów, narażając wiele osób na promieniowanie fal milimetrowych. 5G wykorzystuje również nowe technologie (np. aktywne anteny zdolne do formowania wiązki; tablice fazowe; masywne wielokrotne wejścia i wyjścia, znane jako masywne MIMO), które stanowią wyjątkowe wyzwanie dla pomiaru ekspozycji.

Fale milimetrowe są w większości przypadków absorbowane w obrębie kilku milimetrów ludzkiej skóry i w powierzchniowych warstwach rogówki. Krótkotrwała ekspozycja może mieć niekorzystny wpływ fizjologiczny na obwodowy układ nerwowy, układ odpornościowy i układ sercowo-naczyniowy. Badania sugerują, że długotrwałe narażenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia skóry (np. czerniak), oczu (np. czerniak oka) i jąder (np. sterylność).

Ponieważ 5G jest nową technologią, nie prowadzi się badań nad skutkami zdrowotnymi, więc „lecimy w ciemno”, cytując amerykańskiego senatora. Mamy jednak znaczne dowody na szkodliwe działanie 2G i 3G. Niewiele wiadomo o skutkach narażenia na 4G, 10-letnią technologię, ponieważ rządy są niedbałe w finansowaniu tych badań. Tymczasem w rejestrach nowotworów obserwujemy wzrost liczby pewnych typów guzów głowy i szyi, które mogą być przynajmniej częściowo związane z rozprzestrzenianiem się promieniowania telefonów komórkowych. Wzrosty te są zgodne z wynikami badań nad kontrolą przypadków ryzyka wystąpienia nowotworów u użytkowników telefonów komórkowych.

5G nie zastąpi 4G; będzie towarzyszyć 4G w najbliższej przyszłości i ewentualnie w dłuższej perspektywie. Jeśli wystąpią efekty synergiczne wynikające z jednoczesnego narażenia na wiele rodzajów RFR, nasze ogólne ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych RFR może znacznie wzrosnąć. Rak nie jest jedynym zagrożeniem, ponieważ istnieją znaczące dowody na to, że RFR powoduje zaburzenia neurologiczne i szkody w układzie rozrodczym, prawdopodobnie z powodu stresu oksydacyjnego.

Jako społeczeństwo, czy powinniśmy inwestować setki miliardów dolarów, wdrażając 5G, technologię komórkową, która wymaga instalacji 800.000 lub więcej nowych miejsc dla anten komórkowych w USA w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy i zabawy?

Zamiast tego powinniśmy poprzeć zalecenia 250 naukowców i lekarzy medycyny, którzy podpisali Apel 5G, wzywający do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na stosowanie 5G i domagający się, aby nasz rząd finansował badania niezbędne do przyjęcia biologicznych limitów ekspozycji, które chronią nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

O autorze

Profesor Joel M. Moskowitz

Joel M. Moskowitz, PhD, jest dyrektorem Center for Family and Community Health na wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Kalifornii. Od 2009 roku zajmuje się tłumaczeniem i rozpowszechnianiem badań dotyczących skutków promieniowania bezprzewodowego na zdrowie. Wraz z innymi naukowcami opublikował wyniki badania, które dowiodło, że w dłuższej jednostce czasu użytkownicy telefonów komórkowych są w grupie zwiększonego ryzyka wystapienia raka mózgu. Jego strona internetowa Electromagnetic Radiation Safety miała ponad 2 miliony odsłon od 2013 roku. Jest doradcą International EMF Scientist Appeal oraz Physicians for Safe Technology.

Link do artykułu w oryginale

We Have No Reason to Believe 5G Is Safe [Scientific American]

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Mam na imię...
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!