Środki unijne / Dofinansowania

Operacja pn. Optymalizacja sklepu internetowego biohaker.pl wraz z organizacją studia nagrań, mająca na celu Wzrost przedsiębiorczości poprzez stworzenie firmy

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji 73661,05zł, w tym ze środków EFRROW 75000zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Gromnik.